Regler og Vilkår

Generelt

Mennesker laver forretning med mennesker – ikke med virksomheder. Derfor fordrer det tillid og tryghed at indgå i en forretningsmæssig sammenhæng. En forudsætning for at opbygge tilliden er at investere tid og dybde i relationen med øvrige medlemmer.

I MoC tror vi på, at reelle relationer, hvor man på tomandshånd har tid til at lære hinanden at kende, giver det bedste udbytte, når man vil udbygge sit netværk med værdifulde kontakter.

MoC er således et professionelt netværk for alle, der anerkender værdien af at have et stærkt erhvervsmæssigt netværk.

 

Medlemskabs typer

Der udbydes flere typer af medlemskaber, men MoC’s standard medlemskab, er et 12 måneders medlemskab. Og det er dette medlemskab man automatisk tiltræder, hvis man efter endt prøvepe/gratis periode ikke opsiger sit medlemskab.

 

Medlemskab

I forbindelse med oprettelsen af medlemskab af MoC bliver dine oplysninger valideret. Dette kan eksempelvis ske ved gennemgang af din LinkedIn profil og indhentelse af referencer fra andre MoC medlemmer samt eventuelt virksomheder. Medlemskab af MoC gælder for den valgte periode.

Ved tegning af medlemskab registrerer MoC de oplyste data, der er nødvendige for MoC’s forretningsdrift. Medlemmet er pligtig til at oplyse MoC om enhver ændring i disse oplysninger. MoC’s medlemsregister er ikke tilgængeligt for andre end MoC.

MoC tillader ikke udøvelse af uopfordret opsøgende salgsarbejde over for MoC’s øvrige medlemmer og overtrædelse af dette vil medføre skriftlig advarsel med mulig eksklusion som følge.

 

Netværksaktiviteter og kommunikation

Medlemskab giver adgang til et ugentligt en-til-en møde med et andet medlem; kaldet kaffemøder. Mødet er matchet ud fra de oplysninger, som medlemmerne har oplyst til MoC.

Endvidere har medlemmer mulighed for at benytte sig af Instant Coffee, som er øjebliksmøder uden screening og segmentering. Brugen af denne feature kræver tilladelse til lokationsbestemmelse.

MoC medlemmer vil have fortrinsret ved deltagelse i arrangementer afholdt af MoC. Dette kræver særskilt tilmelding til disse arrangementer.

MoC sender en mail med kontaktoplysninger på de to medlemmer, der er matchet til det ugentlige møde. Medlemmerne er forpligtet til selv at sikre, at der aftales tid og sted for det ugentlige møde.

MoC kommunikerer fortrinsvist via e-mail og egen webside (http://meetovercoffee.net). MoC’s e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og MoC er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lig-nende som følge deraf. Tilsvarende gælder for informationssøgning og al anden brug af websiten.

 

Økonomi og formalia

Medlemskontingent betales forud for den valgte periode reguleres årligt. Medlemskab fornyes automatisk med samme periodevalg, med mindre medlemskabet opsiges senest en måned inden fornyelsesdatoen.

Evt. tillægsydelser og/eller -produkter vil blive faktureret separat.

Medlemskontingentet refunderes ikke og tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af udeblivelse, sygdom, udmeldelse eller eksklusion. Betales forfaldent kontingent ikke, kan medlemmet, såfremt betaling endnu ikke har fundet sted, ekskluderes otte dage efter påkrav om betaling.

 

Ansvar

MoC kan ikke holdes ansvarlig for synspunkter og anbefalinger, der gives ved kaffemøderne. MoC er ikke ansvarlig for eventuelle udeblivelser til et kaffemøde, det er op til medlemmerne selv at aftale et nyt møde. Endvidere giver MoC ikke garanti for udbytte af de enkelte møder. MoC er ikke ansvarlig for de oplysninger, som de enkelte medlemmer giver.

 

Ydelserne udbydes gennem:

Meet over Coffee ApS
CVR nr.: 37775460

 

Kontakt og kundeservice

Sker via telefon på 70 99 99 07, eller via mail info@meetovercoffee.net eller ved skriftelig kontakt til:
Meet over Coffee ApS
Østergade 1, 2
1100 København K

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag spændende nyheder om netværk, vores events og meget mere